نوشته‌ها

کارنژیا

کارنژیا از نام کاشف امریکایی آندروکارنژیه (Andrew Carengie) گرفته شده است . این کاکتوس بومی بیابانهای جنوب خاوری امریکا است و در شمال مکزیک نیز گسترش دارد . جنس کارنژیا تنها دارای یک گونه به نام ژیگانته آ (C.gigantea) می باشد . دارای بدنه ای استوانه ای شکل به قطر ٦٠ سانتیمتر و ارتفاع ١٢ متر است که بعد از ٢٠ الی ٣٠ سال در شرایط مطلوب شاخه های فرعی را ٣ متر بالاتر از سطح زمین ایجاد میکند . دارای ٢٤ شکاف ردیفی و آرئولهای قهوه ای رنگ که به فاصله ٥.٢ سانتیمتر از هم قرار گرفته اند . هر آرئول شامل ٢٠ خار شعاعی و ٣ تا ٦ خار مرکزی به درازای ٦ سانتیمتر هستند. خارها به رنگ قهوه ای روشن و تیره و گاه نقره ای می باشند .

Carnegia gigantea

 برای بزرگنمایی عکس ها روی آن کلیک کنید.

گلهای قیفی شکل به قطر ١٢ سانتیمتر در رنگهای سفید و سفید مایل به سبز بسیار خوشبو ، شب هنگام ، در سن بلوغ کارنژیا شکوفا میشوند . فصل گلدهی آنها بهار و تابستان است .
میوه های تخم مرغی شکل به درازای ٥.٧ سانتیمتر و سبزرنگ که هنگام رسیدن سرخ رنگ میشوند و شکاف برداشته و بذرهای سخت و سیاه رنگ خود را به بیرون پرتاب میکنند . تکثیر کانژیاها از طریق کشت بذر آنها به راحتی امکان پذیر است . میزان آبیاری مناسب در ماههای گرم برای آنها لازم ولی در طی فصل زمستان ، نیاز به آبیاری چندانی ندارد و در برابر یخ زدگی (چند درجه زیرصفر) مقاومت نشان میدهند .
کاکتوس کارنژیا به سبب داشتن تنه قطور و پرخار خود ، در طبیعت جایگاه بسیار مناسبی برای آشیانه سازی پرندگان ویژه سرزمینهای بومی خود به شمار میرود . زیرا فراهم کردن شکافهایی مناسب برای لانه سازی به آسانی انجام گرفته و همچنین آنها را از گزند دشمنان دور نگه میدارد .