نوشته‌ها

ماتوکانا (Matucana)

نام ماتوکان از دهکده ای به همین نام در کشور پرو گرفته شده که نخستین بار این نوع کاکتوس در آنجا کشف شده است . این کاکتوس بومی کشور پرو است . همگی گونه های این جنس دارای ساختار کروی بوده و در پاره ای نیز با افزایش سن و پس از قد کشیدن ، پیکری استوانه ای به خود میگیرد ، قطر بدنه سبزرنگ آنها به ١٠ تا ١٥ سانتیمتر و به بلندی ٢٠ سانتیمتر میرسد و در روی بدنه نزدیک به ٢٥ تا ٥٠ شیار کم عمق و ردیفی دیده میشود .

Matucana_paucicostata

آرئولها به خوبی نمودار و کم وبیش نزدیک به هم و دارای پرزهای سفید تا قهوه ای روشن هستند . از ویژگیهای شناخته شده این کاکتوس انبوهی خارها و زمختی آنهاست . در بیشتر گونه ها ، خارهای کانونی بلندتر و شمار آنها به ٣ عدد (به درازای ٥.٢ تا ٧ سانتیمتر) میرسد و از خارهای شعاعی که شمارشان نزدیک به ٣٠ عدد (به درازای ٢ سانتیمتر) میباشند تیره ترند . رنگ خارها از کهربایی تا قهوه ای دگرگونی دارند . ماتوکاناها بین ٣ تا ٥ سالگی و در تابستان گل میدهند گلها پیوسته ، نزدیک به هم ، درشت و بسیار زیبا به رنگهای زرد و پرتقالی نزدیک به سرخ دیده میشوند که در گروه های ٢ تا ٣ تایی در انتهای ساقه نمایان میگردند . میوه آنها بسیار کوچک بوده و قطر آنها به ١ سانتیمتر میرسد و هنگام رسیدن سبز یا قرمز قهوه ای میگردند .

ازدیاد آن با کاشت بذر و پاجوش انجام میگیرد و نیروی رویشی بذر آن فراوان و گیاهی است روشنایی پسند و گرمادوست که در برابر خشکی پایداری فراوانی نشان میدهند . برای رشدشان خاکهای سبک و غنی را میپسندند . به طور کلی آبیاری مناسبی از بهار تا آغاز پاییز نیازمندند و در زمستان نیز باید خاکی خشک داشته باشند بیشتر گونه های آن در برابر چند درجه زیر صفر پایداری نشان میدهند .گونه های شناخته شده آن عبارتند از: M.aurantiaca , M.breviflora , M.calocephala , M.crinifera , M.elongata , M.haynei , M.intertexta , M.multicolor ,M.ritterii , M.supertexta , M.yanganucensis