نوشته‌ها

اوبلمانیا (Uebelmannia)

این کاکتوس بومی پهنه های گرم برزیل بوده و ساختاری کروی دارد و همراه با بلند شدن ، استوانه ای میگردد ، اوبلمانیاها در میان دارندگان و پرورش دهندگان کاکتوس کمیاب است . دارای شکافهای فرو رفته و آشکار روی بدنه کروی خود هستند که با افزایش سن طویلتر شده و گاه ممکن است یک گونه ، ستونی شکل شده و بلندی آن به ٤٠ سانتیمتر نیز برسد . رنگ بدنه این گیاه به رنگ خاکستری سبز و آبی سبز است . خارهای کانونی گیاه بلندتر و دارای خمیدگی به سمت بالا یا پایین هستند . ولی در برخی گونه ها خارها منظم به صورت شانه می باشند که به رنگهای قهوه ای درخشان ، سرخ قهوه ای دیده میشوند . قطر گلهای قیفی شکل و رنگ زرد آن ، گاهی به ٢ سانتیمتر میرسد که در پایان تابستان پدیدار میگردند . روش ازدیاد از راه کشت بذر است ولی با روش پیوند نیز گونه های زیبایی بدست می آید . این کاکتوسها آفتاب دوست بوده و جایگاه گرم را می پسندند. در تابستان به آبیاری منظم نیاز داشته ولی در زمستان محیط خشک را می پسندند .

Uebelmannia pectinifera

گونه های معروف آن عبارتند از:U.buiningii , U.flavispina , U.gummifera , U.pectinifera