آدرس کانال تلگرام کاکتوسکده

لینک ورود به کانال تلگرام ما:

t.me/cactuskade_com

 

 

 

فروش کاکتوس و ساکولنت

فروش انواع کاکتوس و ساکولنت بصورت عمده

۰۹۹۰۵۵۹۱۵۴۰ موسی زاده

 

تولید و فروش انواع کاکتوس

فروش انواع ساکولنت و کاکتوس بذری بصورت خزانه ای و گلدان-۶

۰۹۹۰۵۵۹۱۵۴۰

علیرضا موسی زاده