کاکتوس کریسمس زیگوکاکتوس ZYGOCACTUS

زیگوکاکتوس ها از گیاهان اپی فیت به شکل درختچه ای برگ نما به رنگ سبز و سبز تیره بوده که بلندی آنها به ۶۰ سانتیمتر می رسد .

این کاکتوس به این علت که در زمان کریسمس گل دهی میکند با نام کاکتوس کریسمس نیز شناخته میشود.

Zygocactus-truncatus1