اچینوسرئوس ECHINOCEREUS

اچینوسرئوسها بومی پهنه های جنوب غربی آمریکا وشمال غرب مکزیک است و دارای بدنه ای استوانه ای به رنگ خاکستری مایل به سبزمی باشند. اکینوسرئوس ها با تولید وانشعاب شاخه های فراوان راست و یا افتاده برسطح زمین، بیشینه بلندی آنهابه ۶۰سانتیمترمی رسد. همانند(E.engelmannii var.nicholii) همگی سطح گیاه پوشیده ازخارهای زینتی و ۴ تا ۲۴شیار(برحسب گونه) است. فصل گلدهی آنها اواخر بهارو سرتاسرتابستان است. گلها قیفی شکل وبزرگ (به قطر۱۰سانتیمتر) دررنگهای ارغوانی و سرخ بیشترنزدیک تنه اصلی وگاهی درمجاورت آرئولها پیرامون ساقه پدیدارمی شوند.

Echinocereus_pectinatus_v_coahuila برای بزرگنمایی عکس ها روی آن کلیک کنید.

 

حداقل ارتفاع برای اچینوسرئوسها ۵ سانتیمتراست که در E.viridiflorus دیده شده است. دارای خارهای کوتاه، نوم، شانه ای شکل وآغشته به ماده پتکین هستند که درگونه های مختلف رنگ آنها متغیرازسفید تا ارغوانی و قهوه ای است وخارهای مرکزی طویلترودربخش بالائی بالای تیره ترمی باشند. اچینوسرئوس به آسانی با بذرتکثیرمی شود وبه سبب تولید گلهای فراوان و زیبا، بذرگیری ازآن به سادگی انجام می گیرد. اندازه میوه های اچینوسرئوس شبیه توت فرنگی بوده ودارای بذرهای درشت هستند. هنگام بذرکاری باید دقت داشت که با فشار سطحی، بذرها به خوبی لای خاک قرارگیرند. رویش آنها درخزانه ها سریع الرشد بوده به گونه ای که ۹ پس از مدت کوتاهی جوانه زدن، می بایست آنها را جداگانه درظرف ویادرون گلدانهای کوچک جای داد. اکینوسرئوسها خاک غنی، را می پسندند ودرطول فصول بهارتا پائیز به آب مناسب نیازمندند وهمانند بیشترکاکتوسها زمستان فصل استراحت آنهاست ومحیط خشک را می پذیرند. همچنین بیشترگونه های اچینوسرئوس، دمای تا ۴درجه سانتیگراد زیرصفرمقاومت خوبی دارند. این کاکتوس جایگاه آفتابی و سایه اندک رامی پسندد.ازگونه های نامی اچینوسرئوس می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
E.adustus, E.albatus, E.baileyi, E.blanckii, E.brandegeci, E.conglomeratus, E.delaetii, E.dubius, E.kunzei, E.melanocentrus, E.salmianus, E.scheeri, E.delaetii, E.dubius, E.kunzei, E.melanocentrus, E.salmianus, E.scheeri, E.octacanthus, E.palmerii, E.pectinatus, E.pentalophus, E.procumbens, E.roettcri, E.tayopensis, E.virdiflorus

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.